×
Ana Sayfa Hizmetlerimiz Doktorlarımız Blog İletişim Hakkımızda
Çerezleri Kullanıyoruz

Evet Doğru Duydunuz

Sitemiz, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve sitemizi daha etkin bir şekilde kullanmanızı sağlamak için çerezleri kullanmaktadır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesinin sizin tarayıcınızda küçük veri dosyaları olarak sakladığı bilgilerdir. Bu bilgiler, sitemizin nasıl kullanıldığını anlamamıza ve içeriğimizi kişiselleştirmemize yardımcı olur.
gorsel

Çerezleri Kullanıyoruz.

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, web sitesinin kullanımınızı kolaylaştırmak, sitemizi daha etkin bir şekilde kullanmanıza yardımcı olmak ve sitemizin performansını artırmak için kullanılan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler ayrıca web sitesinin işlevselliğini artırmak ve kişiselleştirilmiş deneyim sunmak için de kullanılabilir.

Web sitemizde kullanılan çerezler hakkında:

Zorunlu Çerezler: Web sitemizin temel işlevselliği için gereklidir. Bu çerezler olmadan, web sitemizin bazı bölümleri düzgün çalışmayabilir.

Analitik Çerezler: Web sitemizin performansını ölçmek ve geliştirmek için kullanılır. Bu çerezler, ziyaretçi trafiğini analiz etmemize ve hangi sayfaların en popüler olduğunu anlamamıza yardımcı olur.

Çerezler hakkında daha fazla bilgi almak veya çerez tercihlerinizi yönetmek için lütfen 'Çerez Politikası' sayfamızı ziyaret edin. Web sitemizi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.

Kişisel Verilerin Korunması

KARAGÖL ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

(ÖZEL ELİT DİŞ KLİNİĞİ)

Kişisel Verilerin Korunması Açık Rıza Metni

Sağlık konusunda danışma ve tedavi hizmeti almak için iş bu rıza metnini doldurarak ad, soyad, iletişim bilgileri ve soru içeriğinde kişisel verilerini veren kişiler, verilerini açık rızasıyla verdiklerini kabul etmiş olmaktadırlar.

Özel Elit Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği; iletişim formu aracılığıyla soru soranların paylaşmış olduğu ad-soyad, iletişim bilgisi ve soru içeriğinde yer alan kişisel verilerini;

a) Soru soran kişiye doğru hitap edilebilmesi,
b) Sorunun teyidi ve soru sayısının istatistiksel amaçla tespiti,
c) Özel Elit Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği sağlık ve tedavi hizmeti temin sürecinin yürütülmesi,
ç) Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

Bu kişisel veriler üçüncü kişilerle zorunluluk halleri dışında paylaşılmamaktadır.

Uzaktan iletişim araçları ile verdiğimiz hizmetlerde teknik altyapımız gereği e-posta adresimizin sunucuları yurt dışında olduğundan ayrıca wordpress, gsuite uygulamaları, zoom, whatsapp, instagram, twitter kullandığımızdan kişisel verileriniz teknik anlamda yurtdışına aktarılmış olmaktadır.

Bu kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılmasına açık rıza göstermez iseniz uzaktan iletişim araçları ile size hizmet verme imkanımız bulunmadığından randevu alarak fiziki görüşme talep edebilirsiniz.

Bu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak iletişim formu aracılığıyla otomatik olarak işlenmektedir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Özel Elit Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniğinin aşağıdaki iletişim adreslerine başvurarak yapabilirsiniz

Aşağı Mumcu Cad. Hürriyet İş Merkezi K:6 D:32 Yaktiye/Erzurum

Kişisel Verilerin Korunması Politikası

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni

Talebiniz doğrultusunda tarafınıza sağlık hizmeti sunan Özel Elit Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği olarak kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin güvenliği ve gizli tutulması hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, polikliniğimiz hasta mahremiyetine ve bu doğrultuda hastalarımıza ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine ve gizli tutulmasına önem vermektedir. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

İşlenen Kişisel Veriler, Kişisel Veri İşleme Amacı ve Kişisel Veri Toplama Yöntemi

Hastalarına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla polikliniğimiz kişisel verileri tespit için kimlik, adres, kişisel cep telefonu numarası, muayene sonucu elde edilen veriler ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (internet / mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek amacıyla toplamakta ve işlemektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, veri sorumlusu sıfatına istinaden polikliniğimiz elde ettiği/edeceği ya da polikliniğimiz ile paylaştığınız/paylaşacağınız kişisel her türlü bilginin (“kişisel veri”), aşağıda açıklanan çerçevede ve anılan Kanunda öngörülen şekillerde polikliniğimizce işleneceğini ve bilgilerinizin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi de dâhil olmak üzere bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” anlamını taşımaktadır.

Kişisel Verilerin İşleme ve Saklama Şartları

Talep edilen kişisel veriler; polikliniğimizin hizmetinden yararlanabilmeniz için açık rızanıza istinaden ve 6698 sayılı Kanunun 5 ve 6 maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ile amaçlarına göre gereken tüm bilgi güvenliği tedbirlerini alarak belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla işlenecek saklanacaktır.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; polikliniğimize başvurarak, kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu haklar, KVKK madde 28’de belirtilen istisnalarla sınırlandırılmıştır. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için başvurunuzu, KVK Kanunu’nun ilgili hükmü gereği yazılı olarak polikliniğimize iletmeniz gerekmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler hakkında bilgilendirileceksiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; dilekçe ile doldurarak, dilekçenin imzalı bir nüshasını " Aşağı Mumcu Cad. Hürriyet İş Merkezi K:6 D:32, Yaktiye/ERZURUM " adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.
gorsel
gorsel

Sorunuz mu var ?

Herhangi bir sorunuz varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz. Lütfen aşağıdaki formu doldurun.